PhD, habil. associate professor
  Faculty of Informatics
  Dept. of Cartography and Geoinformatics
  Phone: 372-2500/6726,   
  e_mail: elek (at) map.elte.hu
  Open hours:   Monday 10:30-12:00 h
Skip Navigation Links
Home
Lectures/education Expand Lectures/education
Research projects Expand Research projects
Introduction Expand Introduction
Useful links Expand Useful links
Research groups Expand Research groups
Code samples
Membership

Témajavaslatok diplomamunkákhoz

 1. Idegenforgalmi célú térinformatikai rendszer kidolgozása egy tetszőleges területre, tetszőleges tematikával (térképész MSc)

  Témavezető: Elek István

 2. Elkészítendő egy olyan web alkalmazás, amely egy kiválasztott területre (pl. Balaton-felvidék, Pilis, Dolomitok, stb.) idegenforgalmi célú adatokat tartalmazó térképeket, adatbázisokat kezel. Az adatok tematikája bármi lehet, ami idegenforgalmi szempontból érdeklődésre tarthat számot (pl. szállodák, éttermek, panziók helye, attribútum adatai, fényképek, tanösvények, fürdők, stb.). Részletesebben nem specifikálom a tennivalókat, mert nemcsak a webes alkalmazásfejlesztés iránt érdeklődőknek ajánlom a témát, hanem olyanoknak is, akik inkább az adatbázisok, térképek létrehozásával, akár terepi munkával is, szívesen foglalkoznak.

 3. Relációs adatmodell alapú vektoros térinformatikai alapszoftver grafikus motorjának kifejlesztése (programtervező informatikus MSc)
 4. Témavezető: Elek István

  A témát azon hallgatóknak szánom, akiket érdekel egy GIS alapszoftver grafikus motorjának kifejlesztése. A szoftverfejlesztő eszközök és a relációs adatbázis-kezelők fejlettsége lehetőséget teremt arra, hogy térinformatikai rendszerek grafikus adatait is relációs adatbázisban tároljuk. Számos kérdés persze nem oldható meg csak relációs fejlesztő eszközökkel (pl. térbeli indexelés), ezek önálló programozási feladatot jelentenek. Abban az esetben érdekes a feladat, ha olyan adatbáziskezelőt alkalmazunk a megoldásra, amely ismeri a térbeli indexelést (Oracle, MySQL), mert a szoftver többi része (megjelenítő funkciók, elemző modulok: tematikus térképkészítő, stb.) is elegendő feladatot jelent. Összegezve tehát készítendő egy relációs elveken alapuló, de a térbeli indexelést valamilyen módon magába foglaló térinformatikai alaprendszer GIS alapfunkciókkal.

 5. Univerzális digitális szűrő program elkészítése (programtervező informatikus MSc)
 6. Témavezető: Elek István

  A digitális képfeldolgozás alapműveletei közé tartoznak a digitális szűrések. Készítendő egy olyan programcsomag, amely digitális fényképek, űrfotók, légifotók szűrését végzi. Főbb funkciói a következők lennének: hisztogram kiegyenlítéses kontrasztnövelés, RGB manipulációk, elemi szűrési műveletek: frekvencia szerinti szűrések, rangszűrők, éldetektorok, FFT. Az egyes elemi szűrési műveletek összekapcsolásával legyenek létrehozhatók művelet láncolatok, workflow-k. Különlegesen nagyméretű képek kezelése nem része a feladatnak.

 7. Automatikus raszter-vektor konverzió (programtervező informatikus MSc)
 8. Témavezető: Elek István

  A térinformatikai rendszerek létrehozásának egyik legdrágább és legidőigényesebb része a grafikus adatbázis feltöltése. Analog nyersanyagból kiindulva szkennelés után vektorizálással állítják elő a kívánt struktúrájú vektoros adatrendszert. A folyamat jelenleg nem automatizált, legfeljebb félautomatikus, folyamatos emberi közreműködést igénylő raszter-vektor konverziós megoldások léteznek. A diplomamunka során tanulmányozni kellene az automatikus konverzióra eddig tett kisérletek eredményeit, és saját eljárások kifejlesztésével hozzájárulni az eddigi megoldásokhoz.

 9. Valódi 3D-s térinformatikai alapszoftver fejlesztése (programtervező informatikus MSc)
 10. Témavezető: Elek István

  A modern térinformatika egyik fontos része a 3D-s rendszerek világa. A feladat egy valódi 3D-s rendszer kifejlesztése, amely szabályos vagy szabálytalan mintavételi pontokban megadott x,y,z koordináták alapján domborzati modellek kezelésére, megjelenítésére képes. A kérdéskör egyik markáns része a szabályos-szabálytalan mintavételezés problémájának kézben tartása. Legyen továbbá lehetőségünk a kiszámolt felületre ráfeszíteni más térképi tartalmakat is, mint például valamilyen raszteres állomány (légofotók, űrfotók) vagy shape formátumú vektoros térképi rétegek (a shape formátum jól dokumentált).

 11. Webes térinformatikai adatbázis fejlesztése (Térképész vagy programtervező informatikus MSc)
 12. Témavezető: Elek István

  Készítendő VS.NET-ben egy Webes térinformatikai adatbázis és megjelenítő rendszer, amely raszteres és vektoros adatok kezelését és megtekintését hivatott megoldani. Ajánlott felhasználni a Postgres/Postgis-t, valamint olyan open source eszközöket, mint pl. a SharpMap vagy az EasyGIS, amelyek a raszteres és vektoros adatok igényes megjelenítését szolgálják. Az adatbázis karbantartását, feltöltését is weben keresztül kell mgoldani.

 13. Automatikus térkép generalizálás és/vagy generálás (Térképész vagy programtervező informatikus MSc)
 14. Témavezető: Elek István

  A dolgozat témája igen széle spektrumú, ezért ajánlott vagy az automatikus generalizálást vagy az automatikus generálást választani. Az automatikus térkép generalizálás a mobil navigációs rendszerek megjelennése óta felfokozott érdeklődésre tarthat számot. A generalizálás tipikusan az emberi intelligenciára, a szakmai tapasztalatra, mint tudásbázisra épülő feladat, amelynek automatizálása egyszerre tekinthető térképészeti, és számítástudományi feladatnak. A téma általános megközelítése, az eddigi megoldások számbavétele és összehasonlítása volna a feladat egyik markáns része. A folytatás a problémakör valamelyik speciális részének megoldása lenne, mint pl. domborzathoz köthető térképi tematikák (vízrajz, úthálózat, stb.) generalizálása; városi környezetben mozgó mobil eszközön 3D-s megjelenítésének módszertani kérdései.
  A másik alternatíva a térképek automatikus generálása. Különösen a mobil eszközök megjelenése óta növekedett meg a fontossága a térképek automatikus generálásának. A szervereken tárolt geometriai váz alapján generált térképek ma még meglehetősen szerény megjelenésűek. A dolgozatban ki kellene dolgozni azokat az alapelveket, eljárásokat, amelyek alapján esztétikus megjelenésű, a geometriai váz alapján automatikusan generált térképek hozhatók létre.

 15. GoogleMaps alapú webes térképkatalógus (Térképész vagy programtervező informatikus MSc)
 16. Témavezető: Zentai László

  A rendszerrel kapcsolatos követelmények: több ezer egylapos térképpel kapcsolatos adatbázis webes lekérdezése webböngészőn keresztül. Egy térképhez 20-30 numerikus és szöveges adat tartozik, a lekérdezések ezek tetszőleges kombinációja alapján legyen lehetséges (időre, földrajzi helyre, nevekre stb.). Minden térképhez tartozik egy KML állomány is, amely a térkép helyzetét határozza meg. Minden térképhez tartozik egy változó hosszúságú szöveges mező is, melynek tudnia kell kezelnie képeket is. Szintén kezelni és szolgáltatni kell a térkép beszkennelt képét (thumbnail és teljes változat), illetve esetleges letölthetőségét más formátumban is. Fontos követelmény, hogy új adatok laikusok számára is könnyen megadhatók legyenek (pl. egy Excel állomány kitöltésével), de természetesen a webes szolgáltatásba feltöltés csak megfelelő jogosultsággal legyen lehetséges. Egy hasonló (php alapú) szolgáltatásra minta: http://www.orienteering.sk/maps-new/

  A témakiírás ideje: 2014.


Javaslat a dolgozat felépítésére


Adatbázis építés típusú dolgozathoz

   Bevezetés: témaválasztás indoklása, a téma aktualitása

   Áttekintés: a problémakör áttekintő bemutatása, a dolgozat témájának elhelyezése a problématérben, esetleges hasonló munkákkal való összevetés, a létrejövő produktum elhelyezése a piacon

   A munka részletezése: az adatforrások felderítése, bemutatása, minőségének, pontosságának elemzése, a szoftverkörnyezet kiválasztásának indoklása, a szoftver rövid ismertetése, a munka vázlatos projektterve (főbb munkafázisok, határidők), a munkafázisok bemutatása, az előállított adatok, adatbázisok minőségi és mennyiségi értékelése, ahol szükséges ábrákkal, térképmellékletekkel ajánlott érthetőbbé tenni az írásművet

   A munka lezárása: honnan hová jutottam el, az eredmény értékelése, az esetleges folytathatóság értelme, bemutatása

   Irodalomjegyzék: a felhasznált szakirodalom, kézikönyv, cikk, user's guide, kézirat hivatkozási számmal ellátott idő- vagy betűrendes listája

   Köszönetnyilvánítás: cégeknek, embereknek, akik adatokkal, tanácsokkal, tevőlegesen segítették a munkát

FONTOS MEGJEGYZÉS: akiknek a munkáját, adatát, térképét felhasználtuk, azt illik megemlíteni nemcsak a irodalomjegyzékben, hanem a szövegben is ott, ahol indokolt

Programfejlesztés típusú dolgozathoz

   Bevezetés: témaválasztás indoklása, a téma aktualitása

   Elméleti áttekintés: a problémakör bemutatása, elméleti alapjainak kifejtése, a dolgozat témájának elhelyezése a problématérben, esetleges hasonló munkákkal való összevetés (ez a rész a dolgozatnak legalább egyharmadát töltse ki)

   A munka részletezése: az elvégzendő feladat pontos definiálása, a fejlesztő eszközök kiválasztás, a választás indoklása, a megvalósítás módjának ismertetése, vázlatos projektterv (főbb munkafázisok, határidőkkel), a munkafázisok bemutatása, dokumentáció készítés (részletes fejlesztői és vázlatos user's guide)

   A munka lezárása: honnan hová jutottam el, az eredmény értékelése, a munka folytathatóságának értelme, bemutatása

   Irodalomjegyzék: a felhasznált szakirodalom, kézikönyv, cikk, user's guide, kézirat hivatkozási számmal ellátott idő- vagy betűrendes listája

   Köszönetnyilvánítás: cégeknek, embereknek, akik adatokkal, tanácsokkal, tevőlegesen segítették a munkát

FONTOS MEGJEGYZÉS: akiknek a munkáját felhasználtuk, azt illik megemlíteni nemcsak a irodalomjegyzékben, hanem a szövegben is ott, ahol indokolt